Nytt og gratis nettkurs

stavelek_680

Nettkurset vårt er nå oppdatert, gratis og tilgjengelig for alle som ønsker å lære mer om Bravo-leken og bObles. Det passer for alle som er sammen med barn, på jobb eller hjemme!

Se hele meg – prosjekt

sehelemeg_680

Se hele meg-prosjektet er et toårig samarbeid  om ekstra tidlig innsats mellom kommunen og Intempo. Det nylige avsluttede forskningsprosjektet “Stavangerprosjektet” viser tydelig til at det er før barna er tre år at tiltakene må settes inn. Gjennom Se hele meg-prosjektet settes tiltakene i verk allerede fra barna er 4 mnd, og med intensive og helhetlige intervensjoner i barnas første og andre barnehageår. … Read More

Intempo bidrar i inspirasjonsheftet for sosialt entreprenørskap fra departementet

sosentkokebok_680

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har arbeidet med en “kokebok” for innovative samarbeid mellom offentlige virksomheter og sosiale entreprenører. Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De økonomiske rammene blir strammere i fremtiden. Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må ressursene i samfunnet brukes bedre, på tvers av tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik ressurs. De … Read More

Vi opplever at barna tør bruke språket mer!

Varatun-barnehage-2017-_680

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Barnehagene har blitt støttet av Egmont Fonden. Etter tre måneders innsats besøker vi to av barnehagene som er med i prosjektet. I Varatun barnehage på Sandnes er Thone-Heidi Hevrøy Rognstad pedagogisk leder på … Read More

De første 1000 dagene er viktigst!

Susanne-se-hele-meg--_680

-Når foreldrene får høre det samme på helsestasjonen og i barnehagen blir betydningen av innsatsen mot de yngste enda større, forteller Tone Lillian Larsen som er veileder på helsestasjonen på Mysen. Eidsberg kommune har det siste året satset ekstra på de yngste barna. Målet er å gi dem en god start på livet. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte … Read More

Språksatsing for flyktningbarn er godt i gang!

egmont_680

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo med støtte fra Egmont Fonden. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for å legge et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Bravo-leken er utviklet som et systematisk supplement … Read More