Send post til:
Intempo AS, Postboks 56, 6821 Sandane

Besøk oss på:
Sandane Næringshage, 3. etg, Krånavegen 5, 6823 Sandane

970 43 426
post@intempo.no

Org.nr: 993 591 262


heidi_90

Heidi Aabrekk
Gründer og daglig leder

Heidi har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, og brenner for ekstra tidlig og helhetlig innsats for alle barn. Etter flere år hjemme med habilitering av sin egen sønn etablerte hun Intempo i 2009. Målet er å fremme nytenkning om små barns utviklingspotensial og viktigheten av ekstra tidlig og helhetlig innsats for alle barn. Hun holder kurs i Bravo-leken over hele landet.

970 43 426
heidi@intempo.no

elisabeth_90

Elisabeth Hunnes
Markedssjef

Elisabeth har en mastergrad i pedagogikk og rådgivning fra NTNU, og har jobbet i Intempo siden våren 2012. Hun er Heidis høyre hånd og spesielt ansvarlig for markedsføring og informasjonsarbeid gjennom nettsider og media. Produktutvikling og oppfølging av barnehager gjør hun gjerne, i tillegg til å leke Bravo-leken med sin egen datter. Hun holder kurs i Bravo-leken over hele landet.

920 90 466
elisabeth@intempo.no

Ragne Sofie Skogvold
Helsesøster

Ragne er utdannet helsesøster fra NTNU. Hun ønsker å få Bravo-leken ut på helsestasjonen som et helsefremmende verktøy i bruk i samspill mellom foreldre og barn. Hun er aller siste tilskudd i Intempo og vil arbeide for å bedre folkehelsen gjennom å tilby Bravo-leken til familier. Hun leker Bravo-leken hjemme sammen med sønnen sin.

979 73 031
ragne@intempo.no