Send post til:
Intempo AS, Postboks 56, 6821 Sandane

Besøk oss på:
Sandane Næringshage, 3. etg, Krånavegen 5, 6823 Sandane

970 43 426
post@intempo.no

Org.nr: 993 591 262heidi_90

Heidi Aabrekk
Gründer og daglig leder

Heidi har en mastergrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, og brenner for ekstra tidlig og helhetlig innsats for alle barn. Etter flere år hjemme med habilitering av sin egen sønn etablerte hun Intempo i 2009. Målet er å fremme nytenkning om små barns utviklingspotensial og viktigheten av ekstra tidlig og helhetlig innsats for alle barn. Hun holder kurs i Bravo-leken over hele landet.

970 43 426
heidi@intempo.no

elisabeth_90

Elisabeth Hunnes
Markedssjef

Elisabeth har en mastergrad i pedagogikk og rådgivning fra NTNU, og har jobbet i Intempo siden våren 2012. Hun er Heidis høyre hånd og spesielt ansvarlig for markedsføring og informasjonsarbeid gjennom nettsider og media. Produktutvikling og oppfølging av barnehager gjør hun gjerne, i tillegg til å leke Bravo-leken med sin egen datter. Hun holder kurs i Bravo-leken over hele landet.

920 90 466
elisabeth@intempo.no

thomas_90

Thomas Falch Eide
Salgssjef

Thomas er utdannet ergoterapeut fra Høgskolen i Bergen og markedsføring/salgsledelse fra Handelshøyskolen BI i Bergen. De 10 siste årene har han jobbet med salg av hjelpemidler til barn og unge. Thomas er det siste tilskuddet i Intempo og vil ha ansvar for salg og markedsføring. Han har som sitt mål at flest mulig får oppleve at læring av språk kan være en lek.

950 79 618
thomas@intempo.no