Ekstra tidlig innsats – folkehelsearbeid i praksis

Hva gjør Intempo AS?
Intempo AS er en sosial entreprenør med en innovativ løsning på folkehelseutfordringer i kommunene. Vårt fokus er de aller yngste barna, så vi gir helsestasjoner, foreldre og barnehager i kommunene tilgang til kunnskap om hjernen og konkrete verktøy. Vi tilbyr et supplement til den pedagogiske innsatsen i barnehagen og i hjemmet.  Virksomheten ble etablert i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk.

Hva er Bravo-leken?
Den tradisjonelle pedagogikken sikrer samtaler, høytlesning, sang, rim og regler. Likevel faller språksvake 2 åringer utenfor leken og 20 – 29% har laveste leseferdighet i 5. klasse.  Disse barna ville ha stor nytte av et stimulerende miljø de første leveårene. Vi vet ofte ikke hvem de er, derfor gir vi noe ekstra til alle barna; vi tilbyr dem Bravo-leken i samlingsstunden. I små grupper får de oppleve en 10 – 15 minutters aktivitet som introduserer begreper gjennom alle sansene. De voksne bruker mulighetene som byr seg resten av dagen til å repetere begrepene, skape innhold og forståelse gjennom samtaler og aktiviteter, som et supplement til det barna selv tar initiativ til.

Gjennom Bravo-leken ønsker vi å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper dem til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem.

Hvem passer leken for?
Bravo-leken er spesielt utviklet for barnets tre første leveår. Dette er en fase i barnets liv hvor hjernen utvikles i rekordfart, hvor barnets nysgjerrighet og lærevilje er vidåpen og nærmest umettelig. Selv om leken er spesielt utviklet for de aller yngste kan også eldre barn og barn med spesielle behov leke Bravo.

Produkterkickstart_dansk_fotoKristinStoylen680
Bravo Kickstart og Bravo Level Up inneholder materiell og ukeplaner til 180 ferdige lekeøkter som kan brukes hjemme, i barnehagen eller til barn med spesielle behov. Begynn med Bravo Kickstart og gå videre med Bravo Level Up.

Ta kontakt med vår forhandler i Danmark, Zibo Athene, for å bestille.