Språksatsing for flyktningbarn er godt i gang!

egmont_680

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo med støtte fra Egmont Fonden. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn.

Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for å legge et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Bravo-leken er utviklet som et systematisk supplement til bøker, samtaler og sanger som sammen bidrar til en god språkutvikling. Bravo-leken lekes i 10  – 15 minutter i samlingsstunden og legger et godt grunnlag for videre utforsking av begreper og samtaler resten av dagen.

Se filmen fra oppstarten av prosjektet under!

 

“Det er viktig å styrke flyktningbarnas språklige kompetanse og allmenne utvikling ­både mens de er små barn og på lengre sikt. Bravo-leken er en innovativ måte å bidra til dette på, og den kan være med på å sikre flyktningbarna en god start i barnehage og skole”, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon.

For moro skyld og for hjernens skyld
Bravo-leken er et konkret verktøy som sikrer fokus på språk og motorikk gjennom 10 – 15 aktive minutter  i samlingsstunden. Materiellet består av 120 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Bravo-leken er i bruk i nærmere 300 barnehager over hele landet der lek og læring går hånd i hånd. Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerud gård barnehage sier: ”De gleder seg til Bravo-samlingene, etterspør Bravo og er engasjerte i samlingene – dette synes de er gøy”.

Sammen med Egmont Fonden har vi nå mulighet til å gi enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling og gjøre det enklere å få venner og bli integrert i samfunnet på en god måte, sier Heidi Aabrekk.

 

Neste kurs i Bergen 6. september 2017

Neste kurs på Sandnes 7. september 2017

Fakta om Egmont Fonden
Egmont Fonden er næringsdrivende stiftelse. Fondet består av en kommersiell del, som driver medievirksomhet og står bak blant annet Nordisk Film, TV2 Egmont Publishing med over 700 magasiner og blader på verdensbasis samt kinodrift, og en allmennyttig del, som støtter et godt liv for barn og unge. I 2015 gikk over 100 mill. kr. av overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhet til innsatser som øker omsorgen for barn og unge og deres læring.

Vi rekrutterer nå nye kommuner til Se hele meg-prosjekt. Del gjerne med de du tror kan være interessert i å lære Bravo-leken!